Monday, February 29, 2016

Everything is at your Fingertips - Nine South Estates

Community features at Nine South Estates. Close to parks, shopping, schools and more. Nine South Estates will offer a range of family-friendly community features second to none. From its own recreation clubs, kindergarten to convenience shopping, recreational zones and landscaped parklands, to its immediate proximity to Phu My Hung which provides a business precinct, medical centre, hospital and shopping malls - everything you need to live a truly local life will be right here.

Wednesday, January 27, 2016

Nine South Estates nơi chọn mặt gửi vàng

hông chỉ sở hữu ưu thế về vị trí, kết nối giao thông thuận tiện, giá trị gia tăng của dự án Nine South Estates còn được bảo chứng bằng uy tín chủ đầu tư, cụ thể là VinaCapital, tập đoàn quản lý tài sản và phát triển bất động sản hàng đầu ở Việt Nam, với danh mục đầu tư đa dạng có giá trị lên đến 1.5 tỷ USD.